top of page
Buitenkant van de middelbare school

WERKEN IN DE SCHOOLCONTEXT

Werk jij op een school vanuit een jeugdteam/ wijkteam of SMW en wil jij de samenwerking met deze school optimaliseren. Volg deze vanuit de praktijk ontwkkelde cursus. Ontdek de wereld van de basisschool en krijg inzicht in hoe je zo snel mogelijk ingebed en ingevoerd kan worden in het schoolsysteem.

 

Beoogde resultaten:
Aan het einde van de cursus heb jij kennis van en inzicht in:

 • de visie en uitgangspunten van passend onderwijs en jeugdhulp;

 • de ondersteuningsstructuren van PO scholen;

 • de uitgangspunten van handelingsgericht werken binnen het onderwijs;

 • de onderwijsondersteuningsroute PO;

 • de onderwijszorgarrangementen;

 • in de eigen positionering t.o.v. de school;

 • de succesfactoren voor een betere samenwerking met de basisscholen

Duur:

1 dag van 9:00 uur tot 16:00 uur

Vorm en inhoud:

De training is zowel gericht op informatie overdracht als op uitwisseling van ervaringen doormiddel van casuïstiek en eigen praktijkervaringen.

 

Programma onderdelen zijn:

 • Visie op ondersteuning onderwijs en gemeente.

 • Pedagogisch klimaat en de ondersteuningsstructuur op scholen.

 • Wat is passend onderwijs en wat is aan samenwerking nodig om dit te kunnen bieden.

 • Ondersteuningsroutes onderwijs (basisondersteuning, rol en aanbod van het samenwerkingsverband).

 • Het handelingsgericht werken binnen het onderwijs

 • Onderwijs en zorgarrangementen

 • Succesfactoren voor een goede samenwerking tussen scholen en de jeugdhulpverleners.

 • Positionering en profilering

 • Casuïstiek van de deelnemers

Cursusmateriaal:

Een digitale cursusmap met naslag werk gerelateerd aan de programmaonderdelen

Data:

Cursus in company volgen is ook mogelijk.

Kosten:

€150,-

(incl. lunch, cursusmateriaal, excl. 21% btw)

SKJ:

De cursus levert 7,5 SKJpunten

bottom of page