top of page
Sollicitatiegesprek

RELATIEBEHOUDENDE GESPREKVOERING

Hoe kun je (ernstige) zorgen rondom de ontwikkeling van kinderen met ouders delen, zonder dat dit ten koste gaat van de relatie? Deze training geeft hier antwoord op en handvatten voor de praktijk! De methodiek ‘relatiebehoudende gespreksvoering’ is zeer goed toepasbaar voor school maatschappelijk werk Werkers en jeugdzorg werkers die een lastig van complex onderwerp willen bespreken, waardoor het van belang is dat de relatie ook na het gesprek in tact blijft. De training bestaat uit vier dagdelen en is gericht op de handelingsbekwaamheid van smw’ers en de jeugdzorg werkers, op de thema’s: vertrouwen, verantwoordelijkheid, legitimatie en relatiebehoud vergroten en verdiepen. School sociaal werkers en jeugdzorg werkers leren in deze training hoe hun professionele instrument werkt en hoe zij deze effectieve kunnen inzetten in het gesprek en de begeleiding. Zij voerden vermeld met elkaar, ervaren fysiek welke gedragsneiging zij hebben en reflecteren op het eigen handelen. Het gesprek-technische vaardigheden worden behandeld vanuit het ontwikkelingspsychologisch perspectief van het kind en de jongeren. De training is voor school maatschappelijk werkers in het primair-en voortgezet onderwijs en het MBO. Deelname aan deze training levert 2.6 registerpunt op voor de vrije ruimte in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers en agogen.

Kosten:

€300,-

(incl. lunch, cursusmateriaal, excl. 21% btw)

bottom of page