top of page
Klaslokaal op basisschool

BASISCURSUS SMW JEUGDHULP IN HET PO

Een praktijkgerichte cursus en een stevige basis voor startende jeugdprofessionals/smw’ers in de basisschool.

 

Deze cursus vergemakkelijkt het invoegen in de schoolorganisatie en in het vak schoolmaatschappelijk werk/ jeugdhulp op school. De vele facetten van het werk komen aan de orde zoals bijvoorbeeld: de kaders van passend onderwijs en de wet op de jeugd, het functie en competentieprofiel van het SMW, de schoolorganisatie, de ondersteuningsstructuur, de ontwikkelingslijnen van 4-12 jaar, het multidisciplinair werken, de ouderbegeleiding, gesprekken met kinderen, AVG, leerkrachtenondersteuning en nog veel meer.

 

Als u deze cursus heeft gevolgd dan:

 • Heeft u inzicht in de kaders van passend onderwijs en de jeugdhulp;

 • heeft u inzicht in de visie, doelen en de kerntaken van je functie;

 • heeft u inzicht in de driehoek relatie Ouder-Kind-School;

 • heeft u inzicht in je eigen positionering t.o.v. de ouders/leerlingen, de school en de samenwerkingspartners;

 • heeft u inzicht in hoe je het beste kan profileren binnen en buiten de school;

 • heeft u kennis van de schoolorganisatie en de ondersteuningsstructuur op school

 • heeft u inzicht in het AVG;

 • heeft u inzicht in het multidisciplinair werken binnen de school;

 • heeft u inzicht in de vaardigheden die je kan toepassen bij gesprekken met kinderen;

 • ben jij in staat op een effectieve wijze verschillende instrumenten bij gesprekken met kinderen in te zetten;

 • heeft u inzicht in de wijze hoe u de leerkrachten kan ondersteunen;

 • haakt u kennis met de ontwikkelingspsychologie 4-12 jaar;

 • heeft u veel van de ervaringen van de andere cursisten geleerd;

 • wordt u geïnspireerd door enthousiaste en ervaringsdeskundige trainers.

 

Kortom, na deze cursus gaat u met volle vertrouwen en een stevige basis aan de slag met ouders, leerlingen en de school.

 

Werkvormen:

Naast theorie is er voldoende ruimte voor (eigen) casuïstiek. Afwisselend worden opdrachten plenair en in subgroepen aangeboden. Daarnaast is er veel ruimte voor uitwisseling en eigen inbreng.

Data:

13 September 2024

20 September 2024

4 Oktober 2024

11 Oktober 2024

Kosten:

€ 750,- of in company op basis van offerte

(incl. lunch, cursusmateriaal, excl. 21% btw)

SKJ:

Het volgen van deze cursus levert 28,6 SKJ punten.

bottom of page